De Arnhem Band gaat verhuizen

De Arnhem Band gaat verhuizen

Na een maandenlange zoektocht naar een nieuwe locatie voor de Arnhem Band, kunnen wij het volgende meedelen: Vanaf 7 december a.s. zullen wij al onze opslag die nu in de Bandkelder staat, gaan onderbrengen op de Jacobiberg, locatie Arnhem Buiten op de Utrechtseweg.

 

Nieuwe locatie

Op deze locatie zitten meerdere muzikanten inmiddels gehuisvest en eigenlijk zouden wij graag daar alles ondergebracht hebben, maar dat gaat helaas niet lukken. Bovendien zit de Jacobiberg daar ook tijdelijk omdat het terrein eigendom is van een projectontwikkelaar die daar uiteindelijk nieuwbouw zal gaan ontwikkelen. De repetities en oefenruimtes blijven dus waar ze nu ook zijn (Elver).

 

Waarom de Jacobiberg?

De belangrijkste redenen waarom wij voor opslag op de Jacobiberg besloten hebben, zijn:
* de opslagruimte op de Jacobiberg lijkt ruimschoots voldoende,
* is geheel afsluitbaar,
* uitstekend geconditioneerd,
* uitstekend bereikbaar met de aanhanger,
* 24/7 uur bereikbaar,
* prijstechnisch zéér aanvaardbaar.

Bijkomende mogelijkheden op de Jacobiberg (zonder extra kosten) zijn:
* Het stallen van de Arnhem Band aanhanger op het parkeerterrein aan de
achterzijde (op eigen risico).
* Het vergaderen van SAB.
* Mogelijkheden tot (een aantal) SEAB-activiteiten

Wij zijn als bestuur bijzonder ingenomen met het bereikte resultaat alsmede ook de coulance van de Jacobiberg waarmee omgegaan wordt met onze bijkomende vragen. Een en ander neemt niet weg dat wij deze oplossing als een tussenoplossing blijven zien! Vroeg of laat zal de Jacobiberg het huidige terrein moeten verlaten in verband met de nieuwbouwplannen van de grondeigenaar Amvest. Onze opslagruimte nu bij de Jacobiberg zal er enerzijds toe leiden dat wij meegenomen worden in de eventuele nieuwe huisvestingsmogelijkheden van de Jacobiberg, terwijl anderzijds wij kunnen blijven zoeken naar een eigen, zelfstandige ruimte voor de Arnhem Band met een meer permanent karakter.

Tot slot stellen wij het op prijs om hierbij eenieder hartelijk te danken voor het meedenken en meeleven omtrent deze verplichte verhuizing. Velen leverden hiervoor suggesties aan, hetgeen wij zéér gewaardeerd hebben.

Geen reactie's

Geef een reactie