Veiligheid & vertrouwen

Protocol corona maatregelen Arnhem Band

In overleg met de gemeente is er protocol opgesteld door de Arnhem Band van scouting Nederland om het mogelijk te maken de individuele muzieklessen en groepslessen weer op te starten. Het protocol wat in overleg met gemeente Arnhem is opgesteld, is hier vindbaar.

Veiligheid & vertrouwen

We doen ons best om te zorgen dat de Arnhem Band voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is.  Zo houden wij ons aan de gedragscode die Scouting Nederland heeft opgesteld (klik hier voor deze gedragscode). zijn er een aantal leden BHV of EHBO-gecertificeerd en gaan wij volgens de AVG-wetgeving met gegevens om (klik hier voor ons Privacy Statement). Daarnaast zijn alle bestuursleden in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en

We willen dat elk bandlid zich bij ons thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn de je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor andere betrokkenen rondom de Arnhem Band. Voor dit soort situaties is er binnen de Arnhem Band een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp. Alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken,  wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

Wie is de vertrouwenspersoon? Bij de Arnhem Band is dat Yolande van Almelo. Yolande kent de band goed door het jarenlange lidmaatschap van haar kinderen. Door haar werk is ze gewend aan de functie van vertrouwenspersoon. Haar motto is: “op afstand als het kan en dichtbij als het nodig is”. Ze is bereikbaar op het e-mailadres vertrouwenspersoon@arnhemband.nl en via het telefoonnummer wat op alle circulaires staat.

Scouting Nederland biedt ook de mogelijkheid om in vertrouwen je verhaal te vertellen. Meer informatie over deze mogelijkheid is te vinden via deze link.Arnhem Band logo