Vacature: voorzitter stichting Arnhem Band

Vacature: voorzitter stichting Arnhem Band

De Arnhem Band, lid van Scouting Nederland, is op zoek naar een Voorzitter om het Bestuur van de Arnhem Band te komen versterken en die leiding kan nemen en geven aan de 3 belangrijkste bestuurlijke uitdagingen waar de Arnhem Band in de komende jaren voor staat.
De Voorzitter geeft leiding aan het bestuur van de samenwerkende ‘Stichting Arnhem Band’ en ‘Stichting Evenementen Arnhem Band’ bestaande uit ca. 7 personen.

Daarbij zal de Voorzitter een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vormgeving van de gehele, nieuwe structurele organisatie van de Arnhem Band:

  1. Het afronden van het proces van duidelijke scheiding van taken tussen Strategie (=Bestuur) en Operationeel (= Staf en Jeugdband).
  2. Het statutair vormgeven van de voorhanden zijnde en beoogde integratie van een tweetal Stichtingen verbonden aan de Arnhem Band is een van de meest concrete en actuele ontwikkelingen waaraan nadere invulling gegeven moet worden.
  3. Structurele aanpak van de acquisitie van jeugdleden die muzikaal opgeleid worden tot spelende leden (al of niet in samenwerking met externe partijen).

De Arnhem Band staat aan de vooravond om aan bovenstaande 3 punten concrete invulling te geven.

Daarnaast is alle aandacht van de totale organisatie vooral gericht op 2021, het jaar waarin de Arnhem Band haar 75 jarig Jubileum op grootse wijze zal vieren.

De Voorzitter van de Arnhem Band zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de externe communicatie en in de rol van Gastheer in het Jubileumjaar.

Een benoeming geldt voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor wederom 3 jaar. Het betreft hier een onbezoldigde functie.

Nadere informatie kan verkregen worden via het contactformulier en bij de huidige, aftredende voorzitter Roland Leenaarts, of de secretaris Fred Rappange.

Arnhem Band logo

Geen reactie's

Geef een reactie